درباره ما

دوچرخه را به شهرمان برگردانیم

وب سایت تخصصی پارکاب ( www.parekab.com )

با هدف توسعه فرهنگ دوچرخه سواری همگانی و قهرمانی در کشور ، به عنوان ورزشی مفرح و روش حمل و نقل مناسب در محیط های پرترافیک شهری و ایجاد شده است.

شما هم به پارکاب بپیوندید

معرفی پارکاب

وب سایت تخصصی پارکاب ( www.parekab.com  ) با هدف توسعه فرهنگ دوچرخه سواری همگانی و قهرمانی در کشور ، به عنوان ورزشی مفرح و روش حمل و نقل مناسب در محیط های پرترافیک شهری و ایجاد شده است.

اعتقاد ما بر این است که برای تحقق این مهم علاوه بر ضرورت تامین زیرساخت های لازم از قبیل مسیرهای ایمن دوچرخه سواری، حمایت های اجتماعی وهمراهی و پشتیبانی مسئولین شهری و انتظامی ، وجود شبکه ای منسجم و هماهنگ ازهمه اجزای تأثیرگذار در توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در کنار یکدیگر شامل دوچرخه سواران، فروشندگان دوچرخه و لوازم جانبی، تعمیرکاران تخصصی، نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط و ... بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

در این راستا وب سایت parekab.com می تواند محل مناسبی برای اشتراک مساعی همه اجزای مؤثر در این اکوسیستم باشد که در آن محورهای اصلی ذیل مد نظر قرار گرفته است:

پشتیبانی های تخصصی

پشتیبانی های تخصصی شامل: آشنایی با نحوه نگهداری و تعمیرات انواع دوچرخه، مراکز تخصصی تعمیر دوچرخه

آموزش و مشاوره

آموزش و مشاوره شامل: آشنایی با انواع دوچرخه با کاربردهای متفاوت، قوانین و مقررات دوچرخه سواری، تغذیه مناسب برای دوچرخه سواران، لباس و کفش مناسب برای دوچرخه سواری، بیمه های ورزشی و حمایت های اجتماعی

اخبار و اطلاعات

فروشگاه اینترنتی دوچرخه

فروشگاه اینترنتی دوچرخه جهت امکان تأمین دوچرخه مناسب و لوازم جانبی آن برای دوچرخه سواران

 

امید آنکه بتوانیم با همکاری، همیاری و همفکری همه علاقمندان به توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در کشور، شاهد موفقیت های روزافزون و سریع در این زمینه باشیم.