دوچرخه سواری درون شهری

بهترین مسیرهای امن و زیبای شهر را باهم پارکاب شویم

در پارکاب میتوانید با بهترین مسیرهای دوچرخه سواری آشنا شوید و در آنجا رکاب بزنید. البته در نظر داشته باشید در اینجا منظور از مسیر دوچرخه سواری، مسیر ویژه ای نیست که برای شخص دوچرخه سوار وجود دارد، بلکه مسیرها بگونه ای هستند که میتوان استفاده حداکثری از مناظر طبیعی و شهر را داشت و در واقع از طبیعت گردی با دوچرخه لذت برد.

به ما بپیوندید
مسیر اطمینان - صفاییه

مسیر اطمینان - صفاییه

شروع حرکت : میدان اطلسی

پایان مسیر: تقاطع بلوار شهید دشتی

طول مسیر رفت  و برگشت: 9.2 کیلومتر

زمان تقریبی : 40 دقیقه

کالری مصرفی: 600 کالری

 • میدان اطلسی
 • میدان ریاضی
 • میدان سفیر امید
 • تقاطع شهید دشتی

 مسیر را در گوگل مپ دنبال کنید 

مسیر نشاط - صفاییه

مسیر نشاط - صفاییه

شروع حرکت : میدان امام حسن

پایان مسیر: بلوار جهاد تقاطع پاسداران

طول مسیر رفت  و برگشت: 5.2 کیلومتر

زمان تقریبی : 20 دقیقه

کالری مصرفی: 300 کالری

 • میدان امام حسن (تیمسار فلاحی)
 • کوچه حافظ (پشت پارک آزادگان)
 • کوچه 10 ام تیمسار فلاحی
 • بلوار جهاد (ابتدای بلوار پاسداران)

 مسیر را در گوگل مپ دنبال کنید 

مسیر طراوت -صفاییه

مسیر طراوت -صفاییه

شروع حرکت : میدان اطلسی

پایان مسیر: پارک مهر آوران

طول مسیر رفت  و برگشت: 7 کیلومتر

زمان تقریبی : 30 دقیقه

کالری مصرفی: 400 کالری

مسیرهای حرکتی:

 • میدان اطلسی
 • بلوار شهیدان اشزف
 • میدان ایثار
 • پارک مهرآوران

  مسیر را در گوگل مپ دنبال کنید  

مسیر سلامت - شهرک دانشگاه

مسیر سلامت - شهرک دانشگاه

شروع حرکت : چهارراه پژوهش(کوی دانشگاه)

پایان مسیر: میدان حضرت قاسم (قاسم آباد)

طول مسیر رفت  و برگشت: 7 کیلومتر

زمان تقریبی : 30 دقیقه

کالری مصرفی: 400 کالری

مسیرهای حرکتی:

 • چهار راه پژوهش
 • میدان عالم
 • بلوار فلسطین
 • میدان امام موسی صدر
 • میدان حضرت قاسم

  مسیر را در گوگل مپ دنبال کنید  

مسیر آرامش - شهرک رزمندگان

مسیر آرامش - شهرک رزمندگان

شروع حرکت : میدان دانش آموز

پایان مسیر: میدان مدرسی

طول مسیر رفت  و برگشت: 8 کیلومتر

زمان تقریبی : 35 دقیقه

کالری مصرفی: 500 کالری

مسیرهای حرکتی:

 • میدان دانش آموز
 • میدان علامه امینی
 • بلوار سعادت
 • خیابان سخاوت
 • میدان مدرسی

  مسیر را در گوگل مپ دنبال کنید  

مسیر همرکاب - جاده فرودگاه

مسیر همرکاب - جاده فرودگاه

شروع حرکت : فرودگاه شهید صدوقی یزد

پایان مسیر: ابتدای شهرک صنعتی یزد

طول مسیر رفت  و برگشت: 20 کیلومتر

زمان تقریبی : 90 دقیقه

کالری مصرفی: 1400 کالری

مسیرهای حرکتی:

 • فرودگاه
 • میدان صنعت
 • میدان جهاد سازندگی
 • انتهای بلوار شهرک صنعتی

  مسیر را در گوگل مپ دنبال کنید  

مسیر شادابی - مرکز شهر

مسیر شادابی - مرکز شهر

شروع حرکت : چهار راه مهدیه (بیمارستان مادر)

پایان مسیر:میدان خاتم

طول مسیر رفت  و برگشت: 10.6کیلومتر

زمان تقریبی : 55 دقیقه

کالری مصرفی: 800 کالری

 • چهار راه مهدیه (بیمارستان مادر)
 • تقاطع کاشانی و امام جعفرصادق
 • میدان قرآن
 • بلوار خاتم
 • میدان خاتم

 مسیر را در گوگل مپ دنبال کنید 

مسیر پرواز - دروازه قرآن

مسیر پرواز - دروازه قرآن

شروع حرکت : دروازه قرآن

پایان مسیر:میدان استقلال

طول مسیر رفت  و برگشت: 14.6کیلومتر

زمان تقریبی : 75 دقیقه

کالری مصرفی: 1100 کالری

 • دروازه قرآن
 • تقاطع بلوارجمهوری و بلوار استقلال
 • میدان شهدای کسنویه
 • میدان استقلال

 مسیر را در گوگل مپ دنبال کنید 

مسیر آرمان - امام شهر

مسیر آرمان - امام شهر

شروع حرکت : میدان ایثار

پایان مسیر: میدان نعل اسبی

طول مسیر رفت  و برگشت: 7 کیلومتر

زمان تقریبی : 35 دقیقه

کالری مصرفی: 400 کالری

 • میدان ایثار (شهیدان اشرف)
 • چهار اره سیتی سنتر
 • چهار راه پژوهش
 • بلوار دانشگاه
 • بلوار پرفسور حسابی
 • میدان نعل اسبی

 مسیر را در گوگل مپ دنبال کنید 

مسیر مهرگان - صفاییه

مسیر مهرگان - صفاییه

شروع حرکت : میدان اطلسی

پایان مسیر: انتهای صیاد شیرازی

طول مسیر رفت  و برگشت: 8 کیلومتر

زمان تقریبی : 40 دقیقه

کالری مصرفی: 500 کالری

 • میدان اطلسی (ابتدای شهیدان اشرف)
 • میدان ایثار
 • بلوار طراوت
 • میدان حضرت خدیجه
 • بلوار صیاد شیرازی
 • تقاطع با بلوار شهید قندی

 مسیر را در گوگل مپ دنبال کنید