قهرمانان

با قهرمانان دوچرخه سواری آشنا شوید

ورزش دو چرخه سواری یکی از قدیمی ترین ورزش های حاضر در المپیک است.

این ورزش برای مردمان جهان رنگ و بویی آشنا دارد چراکه از کودکی درگیر دوچرخه بوده اند خصوصا در نیم قرن اخیر. دوچرخه یکی از وسایل حمل و نقل به حساب می آید البته بیشتر در قاره اروپا. این ورزش از اولین دوره المپیک مدرن یعنی سال 1896 در المپیک حضور داشته است. رقابت های دوچرخه سواری آن المپیک در 6 رشته و با حضور 19 دوچرخه سوار که همگی مرد بودند برگزار شد.

از شما دعوت میکنیم با قهرمانان تیم دوچرخه سواری یزد آشنا شوید.

ابوالفضل زارع زاده

ابوالفضل زارع زاده

1مدال طلا ، 1نقره و 1 برنز مسابقات آسیایی (تایلند و مالزی)

بهنام آرین

بهنام آرین

3 مدال طلا و 3 برنز مسابقات آسیایی (میانمار ، تایلند و مالزی)

5 مدال طلا ، نقره و برنز مسابقات بین المللی

حمید بیک خورمیزی

حمید بیک خورمیزی

2 مدال طلا و 3 برنز مسابقات آسیایی (اندونزی ، تایلند و مالزی)

12 مدال طلا ، نقره و برنز مسابقات بین المللی

محمد جوادحفظی

محمد جوادحفظی

2مدال طلای مسابقات جهانی انگلستان

2مدال طلای مسابقات جهانی آرژانتین

2مدال نقره مسابقات جهانی اسپانیا

سیدحسین سعیدنامه

سیدحسین سعیدنامه

2مدال برنز مسابقات بین المللی امارات

سید محمد مهدی سید رضایی

سید محمد مهدی سید رضایی

مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا (اندونزی)

سید مصطفی سید رضایی

سید مصطفی سید رضایی

مدال برنز مسابقات جهانی روسیه

3 مدال طلا ، 2 نقره و  3 برنز مسابقات آسیایی (ژاپن ، تایلند و مالزی)

44 مدال طلا ، نقره و برنز مسابقات بین المللی

سید مهدی میرباقری

سید مهدی میرباقری

مدال نقره مسابقات قهرمانی پیشکسوتان آسیا (میانمار)

سیدمعزالدین سید رضایی

سیدمعزالدین سید رضایی

مدال برنز مسابقات جهانی اروگوئه

4 مدال طلا و  1 برنز مسابقات آسیایی (ژاپن ، تایلند و تهران)

52 مدال طلا ، نقره و برنز مسابقات بین المللی

شهید علی اصغر بنافتی زاده

شهید علی اصغر بنافتی زاده

نخستین دوچرخه سوار استان یزد

داود فتح آبادی پور

داود فتح آبادی پور

مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا (ژاپن)

مدال طلای تور بین المللی آذربایجان

ماندانا دهقان منشادی

ماندانا دهقان منشادی

2 مدال نقره و  1 برنز مسابقات آسیایی (مالزی ، چین)

8 مدال طلا ، نقره و برنز مسابقات بین المللی

حمید بنازاده

حمید بنازاده

مدال نقره قهرمانی آسیا تهران