تنها مربی جهانی دوچرخه سواری از ایران، یک یزدی است

تنها مربی جهانی دوچرخه سواری از ایران، یک یزدی است

در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۳ محمدجواد حفظی به عنوان تنها نماینده ایران از یزد به کمپ کره جنوبی دعوت شد .
این دوره به مدت یک ماه و بعد از گذراندن آموزش های مربیگری در سطح جهانی برگزار و با اعلام نتایج اخیر محمدجواد حفظی از یزد به عنوان بهترین مربی سطح جهانی دوچرخه سواری معرفی شد.