با قهرمانان دوچرخه سواری آشنا شوید

ورزش دوچرخه سواری یکی از قدیمی ترین ورزش های حاضر در المپیک است.

این ورزش برای مردمان جهان رنگ و بویی آشنا دارد چراکه از کودکی درگیر دوچرخه بوده اند خصوصا در نیم قرن اخیر. دوچرخه یکی از وسایل حمل و نقل به حساب می آید البته بیشتر در قاره اروپا. این ورزش از اولین دوره المپیک مدرن یعنی سال 1896 در المپیک حضور داشته است. رقابت های دوچرخه سواری آن المپیک در 6 رشته و با حضور 19 دوچرخه سوار که همگی مرد بودند برگزار شد.

از شما دعوت میکنیم با قهرمانان تیم دوچرخه سواری یزد آشنا شوید.

جام قهرمانی
ابوالفضل زارع زاده

ابوالفضل زارع زاده

1مدال طلا ، 1نقره و 1 برنز مسابقات آسیایی (تایلند و مالزی)

بهنام آرین

بهنام آرین

3 مدال طلا و 3 برنز مسابقات آسیایی (میانمار ، تایلند و مالزی)
5 مدال طلا ، نقره و برنز مسابقات بین المللی

محمد جواد حفظی

محمد جواد حفظی

2مدال طلای مسابقات جهانی انگلستان
2مدال طلای مسابقات جهانی آرژانتین
2مدال نقره مسابقات جهانی اسپانیا
سید محمد مهدی سید رضایی

سید محمد مهدی سید رضایی

مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا (اندونزی)

سید مهدی میر باقری

سید مهدی میرباقری

مدال نقره مسابقات قهرمانی پیشکسوتان آسیا (میانمار)

سید مصطفی سید رضایی

سید مصطفی سید رضایی

مدال برنز مسابقات جهانی روسیه
3 مدال طلا ، 2 نقره و  3 برنز مسابقات آسیایی (ژاپن ، تایلند و مالزی)
44 مدال طلا ، نقره و برنز مسابقات بین المللی
شهید بنافتی زاده

شهید علی اصغر بنافتی زاده

نخستین دوچرخه سوار استان یزد

سید معز الدین سید رضایی

سید معز الدین سید رضایی

مدال برنز مسابقات جهانی اروگوئه
4 مدال طلا و  1 برنز مسابقات آسیایی (ژاپن ، تایلند و تهران)
52 مدال طلا ، نقره و برنز مسابقات بین المللی

ماندانا منشادی

ماندانا دهقان منشادی

2 مدال نقره و  1 برنز مسابقات آسیایی (مالزی ، چین)

8مدال طلا ، نقره و برنز مسابقات بین المللی

داود فتح آبادی

داود فتح آبادی پور

مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا (ژاپن)
مدال طلای تور بین المللی آذربایجان