10 مسیر برتر دوچرخه سواری درون شهری

بهترین مسیرهای امن و زیبای شهر را باهم پارکاب شویم
در پارکاب میتوانید با بهترین مسیرهای دوچرخه سواری آشنا شوید و در آنجا رکاب بزنید. البته در نظر داشته باشید در اینجا منظور از مسیر دوچرخه سواری، مسیر ویژه ای نیست که برای شخص دوچرخه سوار وجود دارد، بلکه مسیرها بگونه ای هستند که میتوان استفاده حداکثری از مناظر طبیعی و شهر را داشت و در واقع از طبیعت گردی با دوچرخه لذت برد.

مسیر اطمینان - صفاییه

شروع حرکت : میدان اطلسی

پایان مسیر: تقاطع بلوار شهید دشتی

طول مسیر رفت  و برگشت: 9.2 کیلومتر

زمان تقریبی : 40 دقیقه

کالری مصرفی: 600 کالری

مسیر اطمینان

مسیر نشاط - صفاییه

شروع حرکت : میدان امام حسن

پایان مسیر: بلوار جهاد تقاطع پاسداران

طول مسیر رفت  و برگشت: 5.2 کیلومتر

زمان تقریبی : 20 دقیقه

کالری مصرفی: 300 کالری

مسیر نشاط

مسیر طراوت -صفاییه

شروع حرکت : میدان اطلسی

پایان مسیر: پارک مهر آوران

طول مسیر رفت  و برگشت: 7 کیلومتر

زمان تقریبی : 30 دقیقه

کالری مصرفی: 400 کالری

مسیرهای حرکتی:

مسیر نشاط

مسیر سلامت - شهرک دانشگاه

شروع حرکت : چهارراه پژوهش(کوی دانشگاه)

پایان مسیر: میدان حضرت قاسم (قاسم آباد)

طول مسیر رفت  و برگشت: 7 کیلومتر

زمان تقریبی : 30 دقیقه

کالری مصرفی: 400 کالری

مسیرهای حرکتی:

مسیر سلامت

مسیر آرامش - شهرک رزمندگان

شروع حرکت : میدان دانش آموز

پایان مسیر: میدان مدرسی

طول مسیر رفت  و برگشت: 8 کیلومتر

زمان تقریبی : 35 دقیقه

کالری مصرفی: 500 کالری

مسیرهای حرکتی:

مسیر آرامش

مسیر همرکاب - جاده فرودگاه

شروع حرکت : فرودگاه شهید صدوقی یزد

پایان مسیر: ابتدای شهرک صنعتی یزد

طول مسیر رفت  و برگشت: 20 کیلومتر

زمان تقریبی : 90 دقیقه

کالری مصرفی: 1400 کالری

مسیرهای حرکتی:

مسیر شادابی

مسیر شادابی - مرکز شهر

شروع حرکت : چهار راه مهدیه (بیمارستان مادر)

پایان مسیر:میدان خاتم

طول مسیر رفت  و برگشت: 10.6کیلومتر

زمان تقریبی : 55 دقیقه

کالری مصرفی: 800 کالری

مسیر سلامت

مسیر پرواز - دروازه قرآن

شروع حرکت : دروازه قرآن

پایان مسیر:میدان استقلال

طول مسیر رفت  و برگشت: 14.6کیلومتر

زمان تقریبی : 75 دقیقه

کالری مصرفی: 1100 کالری

مسیر پرواز

مسیر آرمان - امام شهر

شروع حرکت : میدان ایثار

پایان مسیر: میدان نعل اسبی

طول مسیر رفت  و برگشت: 7 کیلومتر

زمان تقریبی : 35 دقیقه

کالری مصرفی: 400 کالری

مسیر آرمان

مسیر مهرگان - صفاییه

شروع حرکت : میدان اطلسی

پایان مسیر: انتهای صیاد شیرازی

طول مسیر رفت  و برگشت: 8 کیلومتر

زمان تقریبی : 40 دقیقه

کالری مصرفی: 500 کالری

مسیر مهرگان